Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendinti ir įgyvendinami projektai

IGNAEADER-6B-IS-2-6 - Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-7.2 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atlikti bendruomenei priklausančio pastato (Mokyklos 1, N. Daugėliškyje) remonto darbai: stogo dangos keitimas, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, vidaus patalpų, krosnių ir fasado remontas, vandentiekio ir nuotekų įvedimas bei elektros įvedimas. Po remonto planuojama įkurti krašto muziejų, vykdyti socialines, kūrybines, verslumo veiklas. Manome, kad suremontuotas pastatas ir jame vyksiančios veiklos suteiks mūsų miesteliui gyvybingumo, žinomumo, pritrauks turistus, spręs socialine problemas.

SRF-FAV-2019-1-0433- projektą Daugėliškio krašto bendruomenė įgyvendina partnerystėje su Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėliškio skyriumi. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Projekto metu Naujojo Daugėliškio mokyklos daugiafunkcio centro teritorijoje buvo įrengtas paplūdimio  tinklinio aikštynas, organizuojami paplūdimio tinklinio turnyrai. Projekto tikslas - organizuojant paplūdimio tinklinio turnyrus, skatinti Daugėliškio krašto vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, įtraukiant į fizinio aktyvumo plėtrą vietos bendruomenę ir Ignalinos rajono paplūdimio tinklinio entuziastus.
Šiuo projektu organizuosime N. Daugėliškio seniūnijos vaikų ir jaunimo užimtumą - aktyviai sportuoti laisvalaikiu (po pamokų, atostogų metu), kas stiprins jų sveikatą ir pasitikėjimą savimi.
Projekto partneriai  - Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos daugiafunkcis centras yra pirmoji mokymo įstaiga Ignalinos rajone, kurios teritorijoje įkurtas profesionalus paplūdimio tinklinio aikštynas.

NPKB-20-R-230 projektas finansuotas pagal LR Žemės ūkio ministerijos priemonę „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2020 m.)“. Liepos 26 d. projekto lėšomis buvo organizuotas Oninių renginys Naujajame Daugėliškyje.
Tikslas  - išsaugoti, tęsti ir įprasminti Daugėliškio krašto tradicijas ateities kartoms.
Projektu buvo siekiama didinti 100-metės Oninių tradicijos žinomumą, pritraukti ir telkti bendruomenę, suteikti kaimui gyvybingumo, tvarumo.

UAB MAXIMA iniciatyvos „Mes  - bendruomenė“ projektas, kurio metu įsigijome autentiškas akmenines girnas, spragilus, duonkubilius, sviesto muštukę ir sūrio spaustuvę.
Projekto tikslas -  sutelkiant Daugėliškio krašto bendruomenę, per edukaciją, atgaivinti ir įprasminti aukštaitiškas naminės duonos kepimo tradicijas.
Jau 100 metų Naujajame Daugėliškyje gyvuoja  tradicija  - per Onines (liepos 26 d.) kepti šviežio derliaus ruginę duona. Iki tos datos buvo nupjaunama dalis rugių, sustatomi į gubas, tada spragilais iškuliami, džiovinami. Akmeninėmis girnomis sumalami miltai  - išsijojami, o ąžuoliniame duonkubilyje užmaišoma tešla ir krosnyje iškepama duona.  Mūsų bendruomenei yra labai brangi ši tradicija ir mes ją norime įprasminti  organizuodami dvi edukacines "Duonos kelio" programas - Naujajame Daugėliškyje (liepos 26 d. Oninių šventė) ir Stripeikiuose (rugpjūčio 15 d. Bitininko ir Žolinių šventė). Tai ir įgyvendinome.

Projekto metu įsigijome 8 komplektus sportinės aprangos ir apdovanojimo taures, organizavome paplūdimio tinklinio varžybas „Daugėliškio krašto“ taurei laimėti. Lėšos gautos pagal LR Soacialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto tikslas - aktyvinant vietos bendruomenę, didinti kultūros paslaugų ir kūrybinių raiškų įvairovę Ignalinos rajone, įkuriant Daugėliškio krašto muziejų.

Bus įkurtas Daugėliškio krašto muziejus, kuriame vyks kultūrinės inovatyvios veiklos.  Aktyvės vietos bendruomenė, nes jos gyventojai patys prisidės prie muziejaus kūrimo. Vyks užimtumas ir motyvacija, kad jie prisideda kuriant muziejų.

IGNA-LEADER-6B-K-1- Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. II prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.
Šv. Onos ir Joakimo atlaidų tradicijai Naujajame Daugėliškyje daugiau 100 metų. Oninės svarbi kalendorinė šventė liaudės tradicijoje – rugiapjūtės pradžia, prinokimo šventė. Daugėliškio krašto bendruomenės projektas pavadintas pagal posakį, kuris apibūdina šios šventės suvokimą liaudyje. Įgyvendindama projektą Daugėliškio krašto bendruomenė surinko kraštotyrinę medžiagą: senolių prisiminimus apie Oninių ir duonos gamybos tradicijas Daugėliškio krašte. Kraštotyrinė medžiaga buvo panaudota išleidžiant lankstinuką ir surengiant nuotraukų parodą. Parama taip pat buvo panaudota renginių palapinei, reklaminiam stendui, mobiliai parodų sienelei, ketaus katilui, akordeonui bei muzikos grupės koncertinei programai įsigyti. Projekto lėšomis atliktos investicijos ir veiklos praturtino du tradicinius Daugėliškio krašto renginius: Jonines ir Oninės. Taip pat buvo organizuotas baigiamasis projekto renginys „Apie duoną, močiutes ir...“, kurio metu įvyko susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte ir restauratoriumi docentu Daliumi Vrubliausku, vyko skalsiausios duonos rinkimai, rugių malimo girnomis varžybos.
Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendintas  projektas „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ tapo Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ nugalėtoju.