Sveikiname Genutę...

Sveikiname Genutę...

Jūs tik pažiūrėkite į mūsų Genutę. Ar patikėsite, kad ji švenčia 80 - ies metų jubiliejų? Visur aktyviai dalyvaujanti, viskuo besidominanti... Sveikatos ir ilgiausių metų... Dovanojame Genutei sukurtą eilėraštį:

Pradžioje teka upelis ir kelias jį veda
Per žalią beržyną, į svajonių verpetą.
Upelį maitina gerumo lietus,
Minčių šaltiniai ir bičių medus.
Krantai atsiranda, kaip gyvenimo tiesos.
Ir upė galinga -  sau vagą nutiesia.
Pilna gerumo, drąsos ir stiprybės
Ji veržias į priekį, platėti vis ima...
Ir štai visi norim prie upės prieiti
Džiaugtis ramybe, sveikatos suteikti.
Te ošia pakrantėse pušys dainas jai,
Upeliai čiurlena - garsais įsilieja.
Linkim, Genute tau Dievo palaimos
Kasdieną kasdieną kasdieną...

Jeigu jūs norite pasveikinti savo artimąjį, bet neturite galimybės, kreipkitės į mus

https://senukurojus.lt/paslaugos/30-dziaugsmas-i-namus

Patiko? Pasidalink!

Susijusios paslaugos