Daugėliškio krašto bendruomenė kartu su Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos bažnyčia ir VGTU Architektūros fakulteto Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės katedra prisijungė prie Europos paveldo dienų renginių, kurių tikslas – atkreipti dėmesį į regionų kultūros paveldą, didinti supratimą apie jo unikalumą, išsaugojimo būtinybę.

Edukaciniame renginyje “Naujojo Daugėliškio paveldo slėpiniai” klebonas Bernardas Augaitis pristatė liturginius rūbus: jų paskirtį, tipus, ypatumus, presbiterijos sudedamąsias dalis, jų prasmę. VGTU docentas Dalius Vrubliauskas supažindino su studentų darbais, analizuojančiais bažnytinį architektūrinį paveldą, panaudojant naujausias IT priemones.

Renginyje dalyvavę Ilgių bendruomenės atstovės pristatė idėją apie Rytų Aukštaitijos medinio bažnytinio paveldo aktualizavimą ir įprasminimą.

Patiko? Pasidalink!